30 - Katka Hulmanová

"Aby nikto nezostal bez pomoci a sám."

Prečo kandidujem?

Moje meno je Katka Hulmanová. Mám 61 rokov. Mám rodinu, som matka piatich detí a babka šiestich vnúčat.

Mala som to šťastie poznať sa a spolupracovať s generálom podzemnej cirkvi, Vladkom Juklom. Cítim sa byť jeho duchovnou dcérou. Pod jeho vplyvom a pod vplyvom mojich rodičov, Štefana a Alžbety Kopeckých, celý život slúžim a pomáham v cirkvi a treťom sektore.

Rovnako ako vy poznám mnohých pomáhajúcich, ktorí sa vytrvalo a v tichosti starajú o svojich odkázaných – o deti, chorých a starkých. Pritom sú často sami ohrození chudobou, chorobou, či stratou zamestnania. Najmä my - mamy a dcéry pred dôchodkovým vekom.

Škodí nám necitlivý, chladný a úradnícky štát. Nehľadí na človeka vtedy, keď je bez pomoci a sám. Viac pozerá na formuláre a tabuľky, na to, pod ktorý úrad kto a čo patrí, a preháňa človeka od okienka k okienku.
Toto chcem zmeniť.

Možno sa pýtate, prečo sa v mojom veku púšťam do politiky. Po päťdesiatke som mala trochu strelený sen: zabehnúť 46,5 km dlhý beh hrebeňom Nízkych Tatier. Podarilo sa mi to zatiaľ trikrát.

Mám energiu nielen behať, ale bojovať za všetkých pomáhajúcich. Z vlastnej skúsenosti poznám ich život a ich starosť o vlastnú rodinu. Neraz som vstúpila aj do osobných príbehov chudobných a odkázaných a stali sme sa priateľmi. Rozumiem, aké je náročné a potrebné zosúladiť starosť o rodinu s prácou.

Je potrebné spájať sa v službe ľuďom. A to nielen tretí sektor a cirkvi, ale všetci spolu – aj politici. Na toto spájanie mám dosť energie aj skúseností. My mamy, my dcéry, my tíško sa starajúci potrebujeme mať svoj hlas v politike. Ak mi dáte svoj hlas, bude počuť ten môj v parlamente.

Rada si vypočujem Vaše príbehy, ako ste sa starali o svojich blízkych alebo o ťažkostiach, na ktoré ste pri Vašej starostlivosti narazili.

Povedali o Katke

.

Renáta Šulová

Upratovačka v Domove sociálnych služieb

Pani Katku poznám, odkedy sme sa museli pred 11 rokmi vysťahovať z podnájmu a odísť na ubytovňu. Pomohla mi so sťahovaním, nájsť si prácu, udržať sa finančne nad vodou, s deťmi a stála pri mne v ťažkých situáciách. Považujem ju za svoju priateľku a som šťastná, že som na ňu natrafila.

Erich Hulman

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity

Na mojej manželke Katke, okrem jej výborného čokoládového koláčika, stále obdivujem jej vytrvalý záujem o chudobných a odkázaných ľudí, i schopnosť hľadať praktické riešenia ich problémov.

Terka Lenczová

Čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

Katka s manželom sú úderný tím na pomoc ľuďom v núdzi. Jej tvorivosť v tejto oblasti sa rozvinula najmä v období, keď bola na čele slovenskej platformy Fóra kresťanských inštitúcií. Navrhla a rozvinula viaceré projekty na pomoc ľuďom v núdzi. Jej volebné heslo vyjadruje to, čo je jej každodenným ovocím: aby nikto nezostal bez pomoci a sám.

Peter Molnár

Majiteľ autoservisu

Keď sme boli malí, Hulmanoví nám boli oporou, ak sme niečo potrebovali. Mohli sme k nim prísť ako ku svojej rodine, Môj brat u nich aj nejaký čas býval. I keď nebolo všetko dobré v detstve, teraz aj vďaka ich podpore mám dobré bývanie, rodinu a podnikám. Mám autoservis a súrodenci sa tiež dobre držia.

Mária Mekelová

Gréckokatolícka rómska misia

Katka nás viackrát navštívila v centre pre Rómov v Čičave. Zaujíma sa o Rómsku misiu, ale aj o našu rodinu a spriatelili sme sa. Páči sa mi jej kamarátsky prístup, empatia, a to, ako sa púšťa aj po nevychodených chodníkoch. Verím jej úsudku a skúsenosti a citu pre chudobných a odkázaných.

Peter Mach

Bývalý člen predsedníctva FKI

Katku Hulmanovú poznám dlhšie z Fóra kresťanských inštitúcií, kde sme boli posledné 3 roky spolu v Predsedníctve. Obdivujem jej elán a húževnatosť, s ktorou sa púšťa do projektov pomáhajúcich ľuďom. Využíva pritom svoje dlhoročné skúsenosti najmä z prostredia kresťanských organizácií, ktoré môže výborne využiť aj v parlamente.

Lucka Vavreková

Kuchárka

Katku som spoznala náhodou, keď som hľadala pomoc v ťažkej rodinnej situácii. Sprevádza ma v mojom živote niekoľko rokov a viem, že sa na ňu môžem obrátiť. Teraz mám bývanie, trvalú prácu, ja i moja dcéra, a chlapci majú stabilné prostredie. Dokážeme sa o seba sami postarať, i keď musím postupne splatiť exekúcie.

Eduard Filo

Koordinátor projektu Kresťan v politike

S Katkou som sa spoznal pri rozbiehaní projektu Kresťan v politike. Ako predsedníčka FKI sa už vtedy angažovala v zjednocovaní a spájaní kresťanských politikov. Takisto aj vo vzdelávaní veriacich, aby poznali náuku cirkvi a boli kresťanmi, ktorí prevezmú svoju zodpovednosť aj kandidovaním, aj účasťou vo voľbách.

Prečo Katka?

Vie pomáhať

Katka dlhodobo a osobne pomáha chudobným a odkázaným ľuďom. To ju naučilo robiť to efektívne. Okrem toho venuje pozornosť pomáhajúcim. Ľuďom, ktorí sa osobne starajú o svojich odkázaných, ale aj profesionálom. Dostávajú málo vďaky a uznania a majú veľmi slabé finančné ohodnotenie. Pomáhajú druhým a sami sú ohrození chudobou, vyčerpanosťou a vyhorením.

Dokáže spájať

Katka je networker. Vie dať dokopy nápad, ľudí a porostriedky. S profesorom Hajdukom a Emíliou Bordáčovou je zakladajúca členka Fóra kresťanských inštitúcií. FKI má teraz 60 členských organizácií a v Európe je to ojedinelý projekt.

Realizuje nápady

Viedla prípravu a realizáciu prvého celoslovenského Dňa rodiny. Stála pri reštarte Domu Quo Vadis. Spolupracovala pri oživení Slovenskej spoločnosti pre rodinu. V Dúbravke sa ujala Centra rodiny a zmobilizovala úspešný a tvorivý tím ľudí. Spolu s pani Veronikou Stich z nemeckého Katolíckeho vidieckeho hnutia priniesla na Slovensko myšlienku projektu Kresťan na vidieku.

Žije hodnoty

Nielen keď bola členkou Pápežskej rady pre laikov, ale aj v osobnom živote stavala a stavia svoj život na viere, na hodnotách služby, lásky a solidarity.

Sleduje jasný cieľ

Od generálov podzemnej cirkvi Vladka Jukla a Silva Krčméryho a od Františka Mikloška, s ktorým v mladosti spolupracovala pri vedení malých spoločenstiev, sa naučila odvahe, vytrvalosti a zodpovednosti. Katka vie, že jednotný hlas kresťanov v spoločnosti je dôležitý. Preto kandiduje za Kresťanskodemokratické hnutie a chce, aby aj v politike tento hlas zaznel jasne a silno.

Má energiu

Katka behá maratóny po kopcoch. Ale investovať energiu do hodnotných projektov ju napĺňa ešte viac. Ako napríklad popoludnie angažovanosti na Národnom stretnutí mládeže P18.

Ako ma (ne-) poznáte

Ostaňme v kontakte

email

katarina@hulmanova.sk

Mobil

0903 783 229

Katarína Hulmanová

Tavarikova osada 7
84102 Bratislava